Verbeteradvies

Een verbeteradvies is een onmisbaar rapport voor vastgoed eigenaren, vastgoed beheerders, particulieren of VvE’s die hun woning of vastgoed energiezuiniger willen maken. Het verbeter adviesrapport bevat concrete energiebesparende maatregelen waarmee u waarde vermeerdering kunt toevoegen aan uw object en de maandelijkse vaste lasten mee verlaagd. Door het Energielabel te verbeteren word de woning meer waard.

Met onze jaren lange ervaring weten wij precies welke maatregelen een positief effect hebben op het Energielabel (en welke juist niet). Wij helpen u met het verduurzamen van uw woning(en). Voordat u zelf aan de slag gaat, rekenen we in het begintraject precies uit, wat het effect van de energiebesparende maatregelen zullen zijn op het Energielabel.

Op basis van het verbeteradvies kunt u energiebesparende maatregelen nemen die niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Laat daarom een verbeteradvies opstellen door een van onze ervaren adviseurs en start vandaag nog met verduurzamen en besparen!

Voordelen verbeteradvies
Stappenplan verbeteradvies

Werkwijze verbeteradvies
Ons verbeteradvies bestaat uit een onderzoek naar de energieprestatie van uw woning of woongebouw. In het verbeter adviesrapport staan energiebesparende maatregelen met het bijbehorende effect op uw Energielabel. 

Stap 1: Vaststellen huidig Energielabel 
Het begint met een nulmeting waarbij de huidige energieprestatie van uw woning of vastgoed wordt vastgesteld. Hierbij wordt gekeken naar de thermische schil en de installaties van het object. Tijdens de nulmeting wordt er een isolatieonderzoek uitgevoerd om te bepalen welke delen van de thermische schil verbeterd kunnen worden. Met het isolatie onderzoek onderscheiden we ons van andere adviesbureaus. Labelverbetering zorgt ervoor dat de huidige situatie gedetailleerd in kaart wordt gebracht. 

Stap 2: Verbeter adviesrapport opstellen
U krijgt een uitgebreid rapport waarin u het effect op het Energielabel ziet. In het verbeter adviesrapport zijn energiebesparende maatregelen opgenomen waarmee u de maandelijkse vaste lasten van de woning verlaagd en waarmee waardevermeerdering aan het object wordt toegevoegd. Dit heeft tevens een positief effect op de huurpuntentelling van uw vastgoed.

*optioneel: het werkelijke gas- en elektriciteitsverbruik van de woning wordt door ons in kaart gebracht en de investeringskosten van de te nemen maatregelen.

Stap 3: Online afspraak
Stel al uw vragen over het rapport aan een van onze adviseurs. Daarna kunt u aan de slag met het aanvragen van offertes.  

Stap 4: Uitvoeren maatregelen
U kiest zelf een leverancier die de werkzaamheden voor u uitvoert.

Stap 5: Bewijs aanleveren
Lever als bewijs de facturen van de uitgevoerde werkzaamheden aan. 

Stap 6: Registratie Energielabel
Het verbeterde Energielabel wordt door ons in de landelijke database geregistreerd. U ontvangt het geregistreerde Energielabel per mail.

Voor wie
Vastgoed eigenaren, vastgoed beheerders, particulieren of VvE’s die willen besparen op energiekosten, de waarde willen verhogen van hun object en/of de duurzaamheid van hun woning of vastgoed willen verbeteren, kunnen gebruik maken van een energie advies. Hiermee krijgt u inzicht in de energieprestaties van uw woning of vastgoed en advies over mogelijke energiebesparende maatregelen.
Werkgebied verbeteradvies aanvragen; Den Haag, Rijswijk, Delft, Westland, Nootdorp, Leidschendam, Rotterdam, Zoetermeer, Voorschoten, en Leiden.

Waarde vermeerdering van uw vastgoed

Het Energielabel heeft een groot effect op het woningwaarderingsstelsel (WWS). Door het Energielabel van uw vastgoed te verbeteren, kunnen er meer punten toegekend worden aan uw object. Tevens wordt het object door toepassing van energie besparende maatregelen meer waard en toekomstbestendig (duurzaam). 

Subsidie voor VvE’s en particulieren

Na het onderzoek wordt er gekeken naar de subsidiemogelijkheden. Hierbij wordt bepaald welke subsidies er beschikbaar zijn voor de geadviseerde maatregelen. Als er besloten wordt om de maatregelen uit te voeren, dan kan een aannemer of installateur worden ingeschakeld om de maatregelen uit te voeren.

Na uitvoering van de maatregelen kan het verbeterde Energielabel worden geregistreerd. Uw woning verduurzamen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.  Een energieadvies is daarom zeker de moeite waard voor zowel particulieren als VvE’s die willen besparen op energiekosten en hun woning duurzamer willen maken.

isolatie onderzoek

Tarief verbeteradvies: op aanvraag

Waarde vermeerdering
Uit onderzoek blijkt dat een woning of bedrijfspand met een goed Energielabel meer waard is, vergeleken met hetzelfde object met een minder Energielabel. Een gebouw met een goed label heeft doorgaans energiezuinigere installaties en een goed geisoleerde thermische schil. Daardoor zijn de energiekosten vaak lager en bij verkoop / verhuur is het object meer waard. 

Energielabel waarde vermeerdering
Energielabel waarde vermeerdering