Kantoor Energielabel C verplicht in 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per mper jaar. Voldoet het gebouw op die datum niet aan de eisen, dan riskeert de eigenaar een boete van €81.000 of sluiting van het kantoorpand. Deze verplichting komt voort uit het Bouwbesluit 2012

Bij Labelverbetering B.V. kunt u geheel vrijblijvend een 
offerte aanvragen voor het opstellen en registreren van het Energielabel voor uw pand. Betreft het een kantoor die aan de Energielabel C verplichting moet voldoen? Ook hiervoor kunt u bij ons terecht!

Tarieven

** Voor projectmatige opdrachten gelden andere tarieven. Mail of bel ons voor een vrijblijvend voorstel **

Verbeteradvies Met het verbeteradvies wordt in één oogopslag duidelijk welke maatregelen (bouwkundig en installatietechnisch) u kunt nemen om uw Energielabel te verbeteren. Het verbeteradvies (rapport) bestaat uit scenario’s met maatregelpakketten en een doorrekening wat deze maatregelen voor het Energielabel betekenen.

Check uw Energielabel

Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op de website EP-online. Heeft uw pand nog geen Energielabel? Bij ons kunt u een Energielabel voor uw kantoorpand aanvragen.

Werkwijze kantoor naar (Energielabel C) maximaal 225 kWh per m2 per jaar:

Stap 1- Opstellen Energielabel van uw pand
Stap 2- Opstellen verbeteradvies
Stap 3- Maatregelen uitvoeren 
Stap 4- Registreren Energielabel

Uitzonderingen

In een aantal gevallen geldt de Energielabel C verplichting niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw.
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en overige functies daarvan in het gebouw <100 m2 is.
  • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt.
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet.
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen.
  • de maatregelen die nodig zijn om een energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2  per jaar (EP-2) te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Voor meer vragen hierover kunt u ons bellen of mailen.