Kantoor Energielabel C verplicht in 2023

Kantoor Energielabel C verplicht in 2023
Bij Labelverbetering B.V. kunt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen voor het opstellen en registreren van het Energielabel voor uw pand. Betreft het een kantoor die aan de Energielabel C verplichting moet voldoen? Voor een verbeteradvies of maatwerkadvies kunt u ook bij ons terecht! 


Verbeteradvies 
> Een doorrekening van het effect van de te nemen maatregelen op het Energielabel

Maatwerkadvies 
Een doorrekening van het effect van de te nemen maatregelen op het Energielabel
> Investeringskosten (indicatief)
> Besparing (in €, kWh, m3gas en Co2)
> Terugverdientijd

* Een Verbeteradvies en Maatwerkadvies kan alleen in combinatie met het Energielabel gemaakt worden.

Tarieven: op aanvraag

Verbeteradvies: Met het verbeteradvies wordt in één oogopslag duidelijk welke maatregelen (bouwkundig en installatietechnisch) u kunt nemen om uw Energielabel te verbeteren. Het verbeteradvies (rapport) bestaat uit scenario’s met maatregelpakketten en een doorrekening wat deze maatregelen voor het Energielabel betekenen.

Maatwerkadvies: Met het maatwerkadvies wordt inzichtelijk gemaakt wat de investeringskosten en de besparing is van de te nemen maatregelen. Tevens wordt in één oogopslag duidelijk welke maatregelen (bouwkundig en installatietechnisch) u kunt nemen om uw Energielabel te verbeteren. Het maatwerkadvies (rapport) bestaat uit scenario’s met maatregelpakketten, een doorrekening wat deze maatregelen voor het Energielabel betekenen, de investeringskosten, besparing (in euro’s, kWh, m3gas en Co2) en de terugverdientijd.

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal Energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per mper jaar. Voldoet het gebouw op die datum niet aan de eisen, dan riskeert de eigenaar een boete van €81.000 of sluiting van het kantoorpand. Deze verplichting komt voort uit het Bouwbesluit 2012

Boete en Handhaving
Bij het ontbreken van een geldig Energielabel tijdens een transactiemoment riskeert de eigenaar van het bedrijfspand een bestuurlijke boete die kan oplopen tot € 20.250. Het label is na registratiedatum maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloop datum van het Energielabel.

Energielabel bedrijfspand verbeteren
Met het Energielabel wordt de huidige energetische staat van het gebouw in kaart gebracht. Dit gebeurt middels een warmteverliesberekening conform de NTA 8800 rekenmethode. Door een bedrijfspand energetisch te verbeteren worden de maandelijkse energiekosten omlaag gebracht en het Energielabel van het gebouw verbeterd.  Uit onderzoek blijkt dat een beter label, een positief effect heeft op de verkoopwaarde van een gebouw. 

Beperk het energieverbruik
Het energieverbruik in een gebouw beperken is de eerste stap van verduurzaming. Zorg ervoor dat er minder warmte verloren gaat in het gebouw. Een goed geisoleerd en relatief luchtdicht gebouw heeft minder energie nodig voor een comfortabele binnentemperatuur. Denk hierbij aan dak-, gevel- en vloerisolatie. Evenals leidingisolatie, led verlichting, en glas (inclusief kozijn) met een lage U-waarde. Maar ook kierdichting van draaiende delen, naden en doorvoeren. 

Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen
Door bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen.

Efficient gebruik van (fossiele) energiebronnen
Zoals het toepassen van lage temperatuur verwarming, het installeren van een warmtepomp (of hybride oplossing), etc.

Nu actie ondernemen? Neem contact op.

Check uw Energielabel

Wilt u weten welk Energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op de website EP-online. Heeft uw pand nog geen Energielabel? Bij ons kunt u een Energielabel voor uw kantoorpand aanvragen.

Werkwijze kantoor naar (Energielabel C) maximaal 225 kWh per m2 per jaar:

Stap 1- Opstellen Energielabel van uw pand
Stap 2- Opstellen verbeteradvies of maatwerkadvies
Stap 3- Maatregelen uitvoeren 
Stap 4- Registreren Energielabel

Uitzonderingen

In een aantal gevallen geldt de Energielabel C verplichting niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw.

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en overige functies daarvan in het gebouw <100 m2 is.

  • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.

  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt.

  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet.

  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen.

  • de maatregelen die nodig zijn om een energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2  per jaar (EP-2) te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Voor meer vragen hierover kunt u ons bellen of mailen.