Energielabels woningbouwcorporaties

NTA 8800

Sinds 1 januari 2021 wordt het energielabel op basis van de NTA 8800 rekenmethode bepaald. Hierin wordt rekening gehouden met de belangrijkste bouwkundige en installatietechnische gegevens van een gebouw. Een gediplomeerde inspecteur verzameld informatie waarmee onder andere de energiebehoefte (in kWh) per vierkant meter (m2) berekend wordt. Er wordt door de inspecteur gedetailleerd gekeken naar de bouwkundige- en installatietechnische eigenschappen van het gebouw.

 

Woningbouwcorporaties

Woningbouwcorporaties kunnen het Energielabel (uitgedrukt in kWh/m2) ook gebruiken om de investeringen van hun woningvoorraad te waarderen en bepalen. Als een verhuurder meerdere, vergelijkbare woningen heeft, is het mogelijk om op basis van representativiteit deze sneller en goedkoper tegelijk te laten voorzien van een Energielabel. 

Labelverbetering heeft veel ervaring in huis met het opstellen van complexmatige energielabels voor woningbouwcorporaties (met Vabi Assets en Vabi Standalone). Met onze persoonlijke aanpak en maatwerk oplossingen, streven wij er naar om het hoogste rendement voor uw woningvoorraad te behalen.