Huurpuntentelling

Huurpuntentelling advies traject

Huurpuntentelling, ook bekent als Woningwaarderingsstelsel (WWS), is een puntensysteem wat de maximale kale huurprijs van (sociale) huurwoningen bepaalt. Een woning krijgt punten toegekend op basis van verschillende onderdelen zoals oppervlakte en voorzieningen van de woning.

De grootste invloed op de huurpuntentelling (anno 2023) zijn het Energielabel en de WOZ-waarde van de woning.

Het maximaal aantal punten van de woning is leidend voor de maximale huurprijs van de woning. Wat voor ieder puntentotaal de maximaal toegestane huurprijs is wordt jaarlijks  (per 1 juli) door het ministerie van BZK  vastgesteld.

Het woningwaarderingsstelsel, wat gaat er veranderen?

Allereerst zullen de woningen tot 187 WWS-punten in de gereguleerde(sociale) huursector komen te vallen. Tot nu toe was die grens vastgesteld op 142 punten. Naast de veranderende spelregels en puntenstaffel zal er actief gehandhaafd gaan worden op de naleving van de regels. 

Het
Energielabel en de WOZ-waarde krijgen een nog grotere invloed op de huurpuntentelling. Er wordt gestimuleerd om zo veel mogelijk te verduurzamen. Dat is terug te zien in de punten toekenning aan het Energielabel. 

Huurpuntentelling kosten

** Voor projectmatige opdrachten of WWS in combinatie met Energielabel + verbeteradvies gelden andere tarieven. Mail of bel ons voor een vrijblijvend voorstel **

Het Energielabel heeft een relatief grote invloed op de Huurpuntentelling

Het Energielabel heeft sinds 2011 invloed op de huurpuntentelling van (sociale) huurwoningen. Sinds 1 januari 2021 geldt er een nieuwe methode voor de bepaling van het Energielabel. Voorheen kon het Energielabel van een woning op twee manieren bepaald worden. Aan de hand van het bouwjaar van de woning. Of via de Energie-index. Beide behoren tot het verleden. Na 1 januari 2021 kan het label alleen nog bepaald worden volgens de NTA8800 rekenmethode.
De invloed van het Energielabel op de huurpuntentelling is daarmee ook verandert. Met name voor woningen kleiner dan 40m2 en woningen kleiner dan 25m2 is de invloed verandert. Zie onderstaande:

huurpunten woning 25m2 tot 40 m2
huurpunten woning kleiner dan 25 m2