Huurpuntentelling

Huurpuntentelling, ook bekent als Woningwaarderingsstelsel (WWS), is een puntensysteem wat de maximale kale huurprijs van uw (sociale) huurwoning bepaalt. Een woning krijgt punten toegekend op basis van verschillende onderdelen zoals oppervlakte en voorzieningen van de woning. Zo worden er ook punten toegekend voor het Energielabel van de woning.

Het maximaal aantal punten van de woning is leidend voor de maximale huurprijs van de woning. Wat voor ieder puntentotaal de maximaal toegestane huurprijs is wordt jaarlijks  (per 1 juli) door het ministerie van BZK  vastgesteld.

Huurpuntentelling

Huurpuntentelling 2022

De kale huur van een woning die volgens het puntensysteem boven €763,47 uitkomt valt in de vrije sector. Het puntensysteem (en dus een maximale huurprijs) geldt niet voor huurwoningen in de vrije sector. Uiteraard vertellen wij u graag wat de mogelijkheden zijn om in de vrije sector terecht te komen. 

Huurpuntentelling kosten

** Voor projectmatige opdrachten of WWS in combinatie met Energielabel + verbeteradvies gelden andere tarieven. Mail of bel ons voor een vrijblijvend voorstel **

Het Energielabel heeft een relatief grote invloed op de Huurpuntentelling

Het Energielabel heeft sinds 2011 invloed op de huurpuntentelling van (sociale) huurwoningen. Sinds 1 januari 2021 geldt er een nieuwe methode voor de bepaling van het Energielabel. Voorheen kon het Energielabel van een woning op twee manieren bepaald worden. Aan de hand van het bouwjaar van de woning. Of via de Energie-index. Beide behoren tot het verleden. Na 1 januari 2021 kan het label alleen nog bepaald worden volgens de NTA8800 rekenmethode.
De invloed van het Energielabel op de huurpuntentelling is daarmee ook verandert. Met name voor woningen kleiner dan 40m2 en woningen kleiner dan 25m2 is de invloed verandert. Zie onderstaande:

huurpunten woning 25m2 tot 40 m2
huurpunten woning kleiner dan 25 m2