Woning Waardering Stelsel (WWS)

Het woningwaarderingsstelsel ( WWS) is een puntensysteem wat de maximale huurprijs van uw (sociale)huurwoning bepaalt. Een woning krijgt punten (WWS-punten) toegekend op basis van verschillende onderdelen zoals oppervlakte en voorzieningen van de woning. Zo worden er ook punten toegekend voor de energie-index (Energie-label).

Het maximaal aantal punten van de woning is leidend voor de maximale huurprijs van de woning. Wat voor ieder puntentotaal de maximaal toegestane huurprijs is wordt jaarlijks  (per 1 juli) door het ministerie van BZK  vastgesteld.

Het puntensysteem geldt niet voor huurwoningen in de vrije sector, wel gelden er nieuwe regels in verband met de huisvestingsvergunning. (185 punten of minder). Uiteraard vertellen wij u graag wat de mogelijkheden zijn om in de vrije sector terecht te komen.