Meerjaren OnerhoudsPlanning (MJOP)

Het vaststellen van de feitelijke onderhoudssituatie van één of meerdere gebouwen is een noodzakelijke voorwaarde voor gedegen onderhoudsmanagement. Het instrument hiervoor is de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP). Het MJOP bevat alle in het gebouw voorkomende disciplines omvatten, zoals bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en transporttechniek. Tevens kunnen alle onderhoudscontracten en verplichte keuringen worden opgenomen. Een gebouw wordt geïnspecteerd op de actuele onderhoudsstatus en tevens worden alle aanwezige elementen geïnventariseerd, de zogenaamde nulmeting. Vervolgens worden deze gegevens ingevoerd in een softwarepakket naar keuze of geactualiseerd in een al bestaande onderhoudsplanning. Aan de hand van vastgestelde levensduren (cycli) per element wordt bepaald wanneer aan dit element onderhoud dient te worden uitgevoerd of wanneer dit dient te worden vervangen.

Aan de hand van jaarlijks geïndexeerde kostenkengetallen wordt een budgettaire planning opgezet met een tijdshorizon variabel van 5 tot 30 jaar, afhankelijk van de gewenste gebruiksperiode. Gemiddeld eenmaal per drie tot vier jaar dient men de MJOP te laten actualiseren, teneinde de planning up to date te houden.

Op deze wijze is inzichtelijk welke financiële middelen in welk planjaar dienen te worden gereserveerd, en kunnen uit te voeren onderhoudswerkzaamheden tijdig worden ingepland.  Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van Meerjaren onderhoudsplannen conform de NEN2767 conditiemetingen en RGD-Boei, in binnen-en buitenland. Onze inspecteurs zijn RGD Boei gecertificeerd en aangesloten bij Sertum, het instituut voor onderhoudskundigen vastgoed, daarnaast zijn wij Hobeon gecertificeerd. Wij werken voor een diversiteit aan organisaties, zoals gemeentes, wooncorporaties, beleggers en investeringsmaatschappijen. Om te borgen dat onze opdrachtgevers de inspectieresultaten kunnen implementeren werken wij met meerdere softwareprogramma’s, onder ander O-prognose, Planon, Vastware, Ibis-main en Homerun.