Kantoor verplicht label C in 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per mper jaar. Voldoet het gebouw op die datum niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting komt voort het Bouwbesluit 2012.

Check uw Energielabel

Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op de website EP-online. Heeft uw pand nog geen energielabel, doorloop dan onderstaande stappen.

Breng uw kantoor met onderstaande stappen naar minimaal label C

Stap 1

Opstellen Energielabel van uw pand: De eerste stap is bepalen welk label uw pand nu heeft. Heeft uw kantoor label C dan voldoet u aan de regelgeving en bent u niet verplicht om maatregelen uit te voeren.  U bent altijd verplicht een geldig Energielabel te hebben op een transactiemoment (verhuur / verkoop). Klik hier als u pand nog geen Energielabel heeft en u die wilt aanvragen.

Stap 2

Uitvoeren maatwerkadvies: Nadat wij een Energielabel van uw pand hebben gemaakt controleren wij het gebouw op een aantal kenmerken, signaleren verbetermogelijkheden en maken een indicatieve kostenberekening. Als u de aanbevolen maatregelen laat uitvoeren, kunt u subsidie ontvangen voor het maatwerkadvies. Een maatwerkadvies wordt ook wel energieprestatieadvies (EPA) genoemd. Bekijk ook eens de subsidiewijzer van de RVO voor andere financiële regelingen  voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Stap 3

Maatregelen uitvoeren: Voer de geadviseerde maatregelen uit zodat uw kantoor minimaal label C behaald vóór 2023.  

Stap 4

Opnieuw Energielabel opstellen: Na uitvoering van de maatregelen registreren wij het verbeterde label bij de RVO. Daarna voldoet uw kantoor aan de verplichting.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen geldt de verplichting niet. Voor vragen hierover kunt u ons bellen of mailen.

Tarieven

Op aanvraag