Energielabel

Sinds 2008 is het energielabel verplicht gesteld bij verkoop en verhuur van zowel woningen als utiliteitsgebouwen(bedrijfspanden).  Het energielabel voor gebouwen is een instrument dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Ook voldoet Nederland met het energielabel aan de Europese regelgeving en draagt het bij aan de Europese klimaatdoelen voor 2020.

Het energielabel wordt bepaald op basis van een rekenmodel. Hierin wordt rekening gehouden met de belangrijkste bouwkundige en installatietechnische gegevens van een woning.