Energielabel

 

Sinds 2008 is het energielabel (voor gebouwen) verplicht gesteld bij verkoop en verhuur van zowel woningen als utiliteitsgebouwen (bedrijfspanden).  Het energielabel voor gebouwen is een instrument dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Ook voldoet Nederland daardoor aan de Europese regelgeving en draagt het bij aan de Europese klimaatdoelen.

Het laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Label A is zuinig en label G is onzuinig. Als u uw gebouw gaat verkopen of (opnieuw) verhuren moet er een geldig geregistreerd label zijn. Heeft u dat niet, dan riskeert u een boete. Heeft u een onzuinig gebouw of voldoet uw kantoor niet aan minimaal label C dan kan label verbetering een oplossing bieden.

Het label wordt bepaald op basis van de NTA8800 rekenmethode. Hierin wordt rekening gehouden met de belangrijkste bouwkundige en installatietechnische gegevens van een gebouw. Een gediplomeerde inspecteur verzameld informatie waarmee onder andere de energiebehoefte (in kWh) per vierkant meter (m2) berekend wordt. 

 

De energiebehoefte (in kWh/m2) wordt bepaald door het verbruik van installaties. En door de mate waarin het gebouw is geïsoleerd. Schil van een gebouw bestaat uit vloer, gevel, dak, ramen en panelen

 

Installaties waar naar gekeken wordt zijn koeling, verwarming, bereiding warm tapwater, ventilatie en bij utiliteitsgebouwen ook nog verlichting en luchtbevochtiging.

 

Door middel van inspectie wordt de benodigde informatie verzameld. Op locatie en met aanvullende informatie van de opdrachtgever.

 

Energielabel woning en utiliteit